Què és la SVI (Síndrome Visual Informàtica)

Només fa un segle, dintre de l’evolució de l’ésser humà, la majoria de les persones feien feines de lluny, moltes a l’aire lliure. Estaven en espais oberts, fixant la vista més a l’horitzó, i per tant, els seus ulls estaven relaxats gairebé tot el dia.


En molt poc temps, la nostra activitat visual ha canviat, i molt.


Estan preparats els nostres ulls pels temps de les pantalles?


 

 

 

SVI

Les queixes més habituals de les persones que treballen amb ordinador i dispositius mòbils solen estar relacionades amb la visió.

Alguns estudis demostren que entre el 50% fins al 90% de les persones que exposen els seus ulls a una pantalla més de dues hores al dia refereixen molèsties visuals, formant part de tota una simptomatologia que s'anomena "Síndrome visual informàtica" (SVI).

Els adults que treballen no són els únics vulnerables a la síndrome de visió d'ordinador.

Les persones que utilitzen mòbils intel·ligents o tauleta tàctil de forma continuada, els nens que miren les consoles portàtils de videojocs o que fan servir portàtils tot el dia a l'escola també poden experimentar problemes oculars relacionats amb l'ús d'aquests dispositius.

Al preguntar en una enquesta per quines sensacions experimenten els ulls davant d’una pantalla, les respostes mostren que només 1 de cada 3 persones no tenen cap tipus de molèstia. Només el 29,9% de la població afirma veure les pantalles sense dificultats en la seva visió.

Font: Enquesta on-line realitzada a una mostra de 1.456 persones. Plataforma Survey Monkey.

evolucció

Els menors de 30 anys afirmen passar 10,5 hores al dia davant d'una pantalla, 3,6 hores usant el mòbil. 8 de cada 10 afirmen tenir molèsties visuals.

2 de cada 3 persones entre 30 i 60 anys presenten la Síndrome Visual Informàtica.
Durant 9 hores al dia estan davant de pantalles, 4h amb l’ordinador i 1,6h amb el mòbil.

Els majors de 60 anys estan exposats a pantalles durant 3,8 hores al dia. 1 de cada 2 presenta molèsties visuals. La Síndrome Visual Informàtica disminueix quan s’acurta el temps d’us de pantalles.

D'altra banda, les persones entre 30 i 45 anys estan 9,3 hores al dia davant d'una pantalla, 4,1 hores amb l'ordinador. 2 de cada 3 presenten la Síndrome Visual Informàtica mentre que en el grup d'edat de 46 a 60 anys,

evolucció

amb 8,3 hores al dia, presenten simptomatologia 2 de cada 3 persones. El 70% dels enquestats afirmen que pateixen 1 o més símptomes visuals que dificulten la seva visió.

Per comprendre totes aquestes dades cal tenir en compte els canvis que s'han generat en aquests últims anys a causa de l'ús dels dispositius portàtils, especialment dels mòbils intel·ligents que disposen d'una infinitat d'aplicacions i connexió amb internet.


 

A més de tot aquest temps emprat en visualitzar pantalles de petites dimensions hem d'afegir el fet que la distància d'observació és bastant menor que l'habitual de lectura i tot plegat fa que les demandes visuals siguin més exigents i severes


Qui no s'ha adonat de la gran quantitat d'usuaris que revisen el seu correu, les xarxes socials, els xats, o consulten dades a través d'internet utilitzant únicament el mòbil?


Què fem per veure-hi de prop?

Per veure-hi de prop, els ulls fan principalment dues funcions que ens permeten enfocar els objectes a distàncies curtes:

Acomodació: Per enfocar de prop, utilitzem el cristal·lí, la nostra lent que amb els anys va perdent aquesta capacitat, fins arribar a necessitar ulleres per llegir (presbícia).

Convergència: Tots dos ulls fan un moviment muscular per tal de portar els dos eixos visuals a l’objecte que volen mirar, per exemple, la pantalla del mòbil.


 

Aquestes dues funcions permeten, si són correctes, que es doni la visió binocular, integrant les dues imatges (una de cada ull) en el cervell, que és on es produeix la visió.

Cal, per tant, que els dos ulls funcionin de forma coordinada, enfocant l’objecte i alineant l’eix visual amb absoluta precisió.