Símptomes, signes de sospita i causes

Els símptomes i signes més comuns associats amb la síndrome visual informàtic (SVI) són

  • Fatiga visual.
  • Mal de cap
  • Visió borrosa de lluny i / o de prop.
  • Irritació ocular.
  • Sensació de cos estrany.
  • Ulls secs.
  • Visió doble.
  • Feixuguesa a les parpelles.
  • Cremor als ulls
  • Mal de coll i a l'espatlla.

 

La simptomatologia experimentada pels usuaris de dispositius amb pantalles generalment són només temporals i disminuiran després de suspendre el treball. Tot i això algunes persones poden apreciar contínues molèsties visuals, com a visió borrosa de lluny, fins i tot després de deixar de treballar.

 

Si no es fa res per tractar la causa del problema, els símptomes tornaran a repetir-se i possiblement puguin empitjorar amb l'ús reiterat d'aquests dispositius.

Causes:

Defecte de graduació

Una falta de correcció, per petita que sigui, sobretot en hipermetropies, astigmatismes o vista cansada i fins i tot en persones amb bones agudeses visuals de lluny, pot induir símptomes indesitjables amb l'ús de pantalles.

També una diferència de graduació no corregida entre un ull i un altre pot trencar el confort binocular.

Disseny del sistema corrector

Molts usuaris d'ulleres o lents de contacte que poden fer sense problemes una lectura en paper, no troben comoditat quan utilitzen pantalles d'ordinador. Això és degut sovint a que la seva graduació o disseny de lents (progressives per exemple) no responen a les condicions requerides.

L'Òptic Optometrista ha de conèixer amb detall aquests requisits per oferir la millor solució en cada cas.

Distància d'observació

Quan utilitzem ordinador de sobretaula a una distància inferior a 60 cm estem exposant els ulls a una font de llum i radiacions que poden afectar directament a la nostra retina provocant fatiga ocular si l'exposició és continuada i superior a 2 hores.

Conseqüentment a tot això, en treballar mirant la font de llum de la pantalla les nostres pupil·les fan canvis constants en el seu diàmetre i tenim fluctuacions en l'enfocament.

En el cas dels mòbils, el factor de la distància és primordial. Aquests terminals de telefonia ens ofereixen avui en dia una infinitat d'utilitats i molts de nosaltres fem servir sovint aquestes pantalles de petites dimensions.

La mida de lletra sol ser petita i això indueix a un atansament gairebé involuntari. En reduir la distància, els ulls han d'acomodar i convergir més. Si el nostre sistema visual no està ben preparat podem patir molèsties amb el temps d'ús.

Il·luminació:

La presència de brillantors i reflexos a la pantalla dificulta la visualització dels textos i imatges i pot provocar estrès visual. En un monitor d'ordinador hem d'assegurar amb la pantalla apagada que no apareixen punts brillants o imatges reflectides en el fons negre.


les pantalles amb massa contrast o brillantor també indueix a tensar el sistema visual.

iluminació

L'ús d'ordinador, tauleta tàctil o telèfon intel·ligent en un entorn fosc potencia el nivell d'estrès acomodatiu i augmenta la fatiga ocular.

Freqüència del parpelleig:

D'una forma natural els nostres ulls fan pampallugues de 12 a 18 vegades per minut. Aquesta estadística es trenca quan parem atenció mirant una pantalla. Aquesta alteració en la dinàmica ocular pot provocar sequedat ocular que pot ser molt molesta. Es caracteritza per una picor que es va incrementant, ull vermell, sensació de sorra als ulls i de vegades llagrimeig. Aquestes molèsties poden agreujar-se si utilitzem lents de contacte, o si fem ús de l'aire condicionat o la calefacció.

Postura:

Una mala postura davant l'ordinador pot incrementar la fatiga ocular

L'ergonomia ens ajuda a aconseguir un bon rendiment postural i visual.

Tot té la seva importància. Un seient inadequat, l'alçada de la taula de treball, la posició del monitor o un excés de calefacció o aire condicionat són factors que no hem de menysprear.

Una postura inadequada davant de la pantalla suposa un sobreesforç per als ulls i la columna cervical que pot derivar en múltiples conseqüències: des de les oculars (picor, vermellor, sequedat als ulls, inflamació de les parpelles, visió borrosa, llagrimeig, ...) fins altres com marejos, mal de cap, cervical, d'esquena o dels canells.

El sistema visual forma part de tot el conjunt que és l'organisme. Qualsevol afectació en l'equilibri d'aquest últim pot afectar en menor o major quantia a la nostre visió.